Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (kładka) przez rzekę Wisłoka” na działce o nr ew. 635 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kazimierz Działowski zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 13.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 13.03.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3054
Początek strony