Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1059/19, 1059/18, 1059/33, 1059/32, 1059/40, 1059/42, 1059/39 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 07.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.07.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3055
Początek strony