Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej” na działkach o nr ew. 22 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec z wniosku Pana Wojciecha Sowa   zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 28.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2193
Początek strony