Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 98/12, 1582, 1583, 1585 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 19.10.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 23.10.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2193
Początek strony