Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 6, 1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec oraz na działkach nr ewid.gr. 912/1, 912/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 06.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.02.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3054
Początek strony