Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na działkach o nr ew. 475, 473/3, 473/4, 473/5, 473/6, 472, 471, 468 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kazimierz Działowski zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 16.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.01.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3055
Początek strony