Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią” na działkach nr ewid.gr. 485, 483, 482, 481, 67, 69, 131/1, 131/3, 131/4, 132, 428, 472 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jerzy Jasiński zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 07.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.09.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3055
Początek strony