Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa ziemnej linii kablowej SN oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN w miejscowości Wola Mielecka” na działkach nr ewid.gr. 670/8, 671/9, 671/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Św. 6A, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Stec zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 28.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.05.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3054
Początek strony