Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec w Podleszanach na działkach: 344/2, 345, 363/12, 366, 492, 494, 499, 500, 1132, 1143/1, 1902, 1142 na wniosek Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Maria Kęczkowska, Prezes Zarządu PPUH „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.  


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 12.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.01.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3055
Początek strony