Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVI/112/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
XVI_112_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:25 , wersja 1
Numer: XVI/109/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
Załączniki:
XVI_109_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:19 , wersja 1
Numer: XVI/115/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Załączniki:
XVI_115_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:33 , wersja 1
Numer: XV/107/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016
Załączniki:
XV_107_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:36 , wersja 1
Numer: XV/106/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016 r.
Załączniki:
XV_106_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:36 , wersja 1
Numer: XV/108/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
Załączniki:
XV_108_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:37 , wersja 1
Numer: XV/104/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
Załączniki:
XV_104_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:33 , wersja 1
Numer: XV/105/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XV_105_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:35 , wersja 1
Numer: XV/102/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:27 , wersja 1
Numer: XV/103/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Załączniki:
XV_103_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:31 , wersja 1
Numer: XIV/98/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
XIV_98_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 08:52 , wersja 1
Numer: XIV/100/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
Załączniki:
XIV_100_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 08:58 , wersja 1
Numer: XIV/95/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmin na 2015 rok.
Załączniki:
XIV_95_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 08:42 , wersja 1
Numer: XIV/97/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 08:48 , wersja 1
Numer: XIV/101/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
Załączniki:
XIV_101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 09:00 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 22  prawy
Początek strony