Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Szydłowiec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 19.10.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 19.10.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony