Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 roku (piątek) o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 01.08.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 01.08.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony