Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

 

-    z w o ł u j ę   -

 

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia  2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.12.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony