Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Interpelacje Radnych.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  17 września  2014 roku (środa) o godzinie  800  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 11.09.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 11.09.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 
Początek strony