Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/60/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.                

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 05.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.07.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony