Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Informacja w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.06.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.06.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 
Początek strony