Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 14.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.09.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony